Семестриални такси

Напомняме на всички докторанти, че семестриалните такси следва да бъдат внесени до 31 юли 2014 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично развитие".