Семестриални такси

Всички докторанти следва да заплатят семистриалните си такси за учебната година до края на месец януари 2014 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично израстване"