Семестриални такси

Всички докторанти следва да заплатят семестриалните си такси за учебната година. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично израстване".