Семестриални такси

Напомняме на всички докторанти, че срокът за плащане на семестриалните такси е до 31 януари 2015 г. Вносните бележки да се представят в отдел "Докторантура и академично развитие".