Сдружение "Институт Перспективи"

Сдружение „Институт Перспективи“ обявява процедура за подбор на представители за участие в младежки обмен на тема: “SHAKING THE TOWN“, организиран по програма „Еразъм+“ (Ключова дейност 1), сектор „Младеж“. Събитието ще се проведе в периода 07-15 април 2017 г. в гр. Молина, провинция Малага, Испания. Конкурсът е насочен към български граждани на възраст от 16 до 30 години. Разходите за транспорт на одобрените участници се възстановяват в размер на 270 евро. Настаняването и храната са за сметка на организацията-домакин. Кандидатите, желаещи да вземат участие в мероприятието и покриващи селекционните критерии, трябва да изпратят на имейл erasmuska1@institute-perspectives.com (тема на имейла SHAKING THE TOWN) до 19 февруари 2017 г. следната информация:

  • име (собствено, бащино, фамилно);
  • дата на раждане;
  • специалност и образователна степен;
  • професия/месторабота;
  • лично мнение относно ролята на ЕС спрямо България и младежите;
  • наличие на минал опит в други младежки обмени или тренинг курсове, базирани на методите на неформалното учене;
  • време, което са склонни да отделят в бъдеще за развитието на младежкия потенциал в града, в който живеят;
  • ниво на владеене на английски език;
  • телефон за връзка.

За по-подробна информация посетете следния уеб адрес: ТУК.