Съобщение

Напомняме на всички докторанти, че следва да си подадат молба за отпуска от 01.08.2006 г. до 31.08.2006 г.