рафик за провеждане на изпитите за докторанти и асистенти

График за провеждане на изпитите за докторанти и асистенти през м. септември, вкл. информация за началния час и мястото на провеждане:


График