Работна среща-обучение

Работна среща-обучение на тема:"Съвременни средства и технологии за достъп, анализ и оценка на научни информационни ресурси" ще се проведе на 25 март 2011 г., в Конферентна зала на Корпус Юг, от 9.30 ч. до 14.00 ч.

Присъствието на редовните докторанти е задължително.