Полагаема годишна отпуска

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за учебната 2010/2011 г.