Откриване на учебната година

Уведомяваме всички редовни докторанти, прием 2014/2015 г., че откриването на учебната година ще се състои на 5 януари 2015 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.