Откриване на учебната година - преобявен прием 2014/2015 г.

Уведомяваме всички редовни докторанти, преобявен прием 2014/2015 г., че откриването на учебната година ще се състои на 4 май 2015 г., от 10.00 ч., в Коктейл клуб Salve, до Ректората.