Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2015/2016 г.

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 1 декември 2015 г., от 8.00 ч., в ауд. №10, Ректората, а по чужд език на 3 декември 2015 г., от 8.00 ч., в ауд. № 10, Ректората, при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.