Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2014/2015 г.

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 7 април 2015 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората, а по чужд език на 9 април 2015 г., от 8.00 ч., в 10 ауд., Ректората.