Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2014/2015 г. - преобявен прием

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 28 септември 2015 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, а по чужд език на 30 септември 2015 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректортарата при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.