Конкурсни изпити за докторанти по плана за учебна 2013/2014 г. - преобявен прием

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по специалността ще се проведат на 7 октомври 2014 г. (вторник), от 8.00 ч. , в ауд. №13, Ректората, а по чужд език на 9 октомври 2014 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в ауд. №13, Ректората, при СА "Д. А. Ценов" - Свищов.