Конкурсни изпити по плана за учебната 2016/2017 г.

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсните изпити по плана за учебната 2016/2017 г., ще се проведат както следва:

- по специалността - 14 ноември 2016 г. (понеделник), от 8,00 ч., в аудитория № 10, Ректората;

- чужд език - 16 ноември 2016 г. (сряда), от 8,00 ч., в аудитория № 10, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

При явяване на изпита носете личната си карта.