Конкурси за докторанти по плана за учебната 2016/2017 г.

Уведомяваме всички кандидат докторанти, по плана за учебната 2016/2017 г., че конкурсните изпити ще се проведат както следва:

по специалността - 6 ноември 2017 г. (понеделник), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората;

по чужд език - 8 ноември 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 9, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

При явяване на изпита носете личната си карта.