Конкурс за асистент по счетоводство и преподавател по английски език.

Напомняме на заинтересованите, че срокът за прием на документи за обявените конкурси за един редовен асистент по 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство) и един редовен преподавател по английски език изтича на 10 март 2004 г.