Кандидат-докторантски изпити

Уведомяваме всички кандидат-докторанти, че конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 26 април 2017 г. (сряда), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, а по чужд език на 28 април 2017 г. (петък), от 8.00 ч., в аудитория № 10, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов. При явяване на изпита носете личната си карта.