График за провеждане на занятията по семинара "Методика на научните изследвания"

На 07.04.2006 г. започва провеждането на занятия по семинара "Методика на научните изследвания" за всички докторанти на СА.
График
за провеждане на занятията по семинара "Методика на научните изследвания"
7 и 8 април 2006 г. (петък и събота) 8:30 - 13ч. ауд 25
14 април 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
15 април 2006 г. (събота) 8:30 - 13ч. ауд 64
21 април 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
5 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
12 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25
13 май 2006 г. (събота) 8:30 - 13ч. ауд 64
19 май 2006 г. (петък) 8:30 - 13ч. ауд 25