Годишен отпуск

Напомняме на всички редовни докторанти, че следва да си подадат молби за отпуски за убечната 2013/2014 г.