Докторантски минимуми

Уведомяваме всички докторанти, че молби за докторантски минимуми се подават от 1 до 10 число на всеки месец. Изпитите се провеждат от 11 до 20 число на същия месец. Инивидуалните протоколи се закупуват от книжарницата на Академията и се заверяват в отдел "Докторантура и академично развитие".