Докторантска научна сесия 2016 г.

Докторантската научна сесия 2016 г. ще се проведе на 2 декември 2016 г., 13.00 часа, Конферентна зала на Корпус Юг.