Докторантска науча сесия

Форумът "Докторантска научна сесия 2014", организиран от Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" ще се проведе но 12.12.2014 г. (петък), 13.00 ч., ауд. 10.