Докторантска науча сесия

Докторантската научна сесия ще се проведе на 3 декември 2015 г., от 13.00 ч., в Конферентната зала на Корпус Юг.