Австрийски стипендии

Информация за датите на представяне на отпусканите от Федералното министерство за образование, наука и култура на Република Австрия стипендии за учебната 2005/2006 година. Това са стипендии за специализация в Австрия на редовни български докторанти на възраст до 35 г. Само за миналата година са отпуснати австрийски стипендии на 21 докторанти за общо 114 месеца.

Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO Sofia) представя:

АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ

Заповядайте на презентациите!

София
13.12.2004, 11 ч., Големия салон на БАН, ул. 15 ноември №1

Пловдив
15.12.2004, 17 ч., Заседателна зала на Пловдивския университет, Ректорат, ул. Цар Асен № 24, ет.1

за млади редовни докторанти, доктори на науките от всички научни области и университетски преподаватели по немски език до 35 години.

Консултации:
Австрийска библиотека, Ректората на СУ "Св.Климент Охридски", северно крило, партер, бул. Цар Освободител 15,
точно в 10 часа на 22.12.2004, 12.01.2005, 26.01., 9.02. и 16.02.2005
Подаване на документите: 23.02. и 1.03.2005

Информацията е публикувана и в Интернет на адрес:
www.aso-sofia.zsi.at/stipbg.html
Вашете въпроси задавайте на адрес: stipbg@zsi.at