акса за зимния семестър на учебната 2005/2006 г.

Семестриалната такса за зимния семестър на учебната 2005/2006 г. е 150 лв. за редовните докторанти и 75 лв. за задочните докторанти. Краен срок за внасяне – 10.10.2005 г. Документът за внесената такса да се представи в офис “Докторантура и научни съвети”.