ІІ и ІІІ модул по английски език.

Уведомяваме всички докторанти, че от 16 юни 2004 г. започва ІІ и ІІІ модул по английски език. Желаещите следва да се запишат в канцеларията на офис "Факултативно обучение".