Докторантска научна сесия

Редакционният съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” кани всички докторанти за участие в единадесетата докторантска научна сесия, която ще се проведе на:

16 ноември (петък) 2018 г.

 

Предложените за публикуване статии и студии (с придружаващите становища от научен ръководител и катедрено заседание, както и потвърждение от докторанта за участие в ДНС по e-mail) следва да бъдат представени до 9 ноември 2018 г.

 

Изискванията за публикуване в изданието са оповестени на сайта на Стопанска Академия в рубриката: Наука, Издания на СА.

https://www2.uni-svishtov.bg/almanahnid/