Докторант на Стопанска академия взе участие в докторантско лятно училище в Полша


Докторантско лятно училище в Полша, организирано от Икономическия университет във Вроцлав, събра докторанти от четири континента с научни интереси в областта на икономиката. Училището се проведе в периода 14–21.07.2019 г. Един от 17-те селектирани участници, наред с колеги от Бразилия, Русия, Италия, Испания, Чехия, Франция, Република Южна Африка и Индонезия, бе редовен докторант Венета Любенова от катедра „Маркетинг“ при Стопанска академия. Събитието бе финансирано от Полската национална агенция за академичен обмен (NAWA). По време на събитието участниците преминаха обучения, свързани с различни етапи от научноизследователската работа на докторантите – концептуална рамка на дисертационния труд, комбинирани методи за изследвания, публикуване на научни трудове.
По мнение на докторант Любенова, участието в подобни международни научни обмени дава възможност за изява на младите учени, за придобиване на увереност и опит, свързани с работата с различни култури и сфери на интереси. Наред с това се повишава и разпознаваемостта на изпращащата институция на самите докторанти, което предоставя условия за бъдеща междуинституционална ангажираност.
 

В резултат на лятното училище предстои да бъде подписан и двустранен договор за сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет във Вроцлав, с което ще бъде доразвито съществуващото партньорство по програма „Еразъм+“.