Докторант и магистър от Стопанска академия с победа и трето място в националния конкурс „Млад икономист-2018”


Докторант и магистър от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюваха победа и трето място в националния конкурс „Млад икономист-2018”, който се организира ежегодно от Съюза на икономистите в България. Докторант Силвия Заркова от катедра „Финанси и кредит” бе класирана на първо място в категория „Докторанти”. Свищовската финансова школа получи поредно признание и в лицето на Беатрис Любенова – редовен магистър по „Финансов мениджмънт”, която е класирана на трето място в категория „Студенти”.Националният конкурс „Млад икономист” се провежда ежегодно под наслов „Гласът на младите за силна икономика” и стимулира ангажираността на младите хора в България за актуална оценка, осмисляне и търсене на полезни решения по актуални проблеми. Темата на тазгодишното издание на конкурса бе „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства”. Председател на националното жури за провеждане на конкурса бе проф. д-р ик. н. Ненов Павлов, зам.-председател на УС на СИБ и ректор на СА „Д. А. Ценов” от 1999 до 2007 г. Официалната церемония по връчване на наградите се състоя в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в София и бе посветена на Деня на икономиста.
Докторант Силвия Заркова завършва с отличен успех бакалавърска степен специалност „Финанси” в Стопанска академия през 2015 г., а една година по-късно успешно се дипломира в магистърска програма „Финансов мениджмънт”. Първенецът на националния конкурс „Млад икономист-2018” (докторанти) е възпитаник на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица. През своето цялостно образование е активен участник и победител в редица локални, национални и международни форуми. Своята първа най-голяма награда получава още като ученичка – награда „Михаил Стоянов” за отличен успех и постижения в извънучилищни дейности на фондация „Атанас Буров”. През 2014 г. заема първо място в конкурса „Млад икономист-2014” в категория „Студенти” с разработка на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства”. Двукратният вече носител на наградата „Млад икономист” – Силвия Заркова, е автор на публикации по различни икономически и финансови проблеми. Успява да докаже своите знания и умения и в практиката, в рамките на стаж в „Банка Пиреос”. Като докторант разработва дисертационен труд на тема „Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг на еврозоната (по примера на Гърция и Италия)”, под научното ръководство на доц. д-р Стефан Симеонов към катедра „Финанси и кредит”.Беатрис Любенова завършва през 2017 г. с пълно отличие и златна значка на СА „Д. А. Ценов” своето бакалавърско образование в спец. „Финанси”. Тя също е носител на редица отличия в национални конкурси. През 2017 г. е победител в конкурса за именни стипендии на фондация „Еврика” в направление „Икономика” на името на акад. Евгени Матеев, а от Съюза на икономистите бе класирана на второ място в конкурса „Млад икономист-2017”, участвайки като студент в ОКС „бакалавър”.
Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” (учредена от преподаватели към катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”, с ръководител проф. д-р Андрей Захариев) традиционно осигури награда и в тазгодишното издание на националния конкурс „Млад икономист”. Наградата от 200 лв., сувенири и издания на катедра „Финанси и кредит” бе присъдена на Лилиана Димитрова, ученичка в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София.