Дипломира се Випуск 2021 на СА „Д. А. Ценов” в ОКС „бакалавър” от факултети „Мениджмънт и маркетинг” и „Финанси”

 
     Абсолвентите от Випуск ’2021, придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Мениджмънт и маркетинг” и „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получиха своите дипломи на тържествена церемония. В аулата на Свищовското висше училище дипломантите приветства доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. От името на ректора – проф. д-р Марияна Божинова и от името на академичното ръководство, доц. Ерусалимов им пожела здраве и успешна реализация в желаната кариера.
     Той увери абсолвентите, че дипломата, която получават от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е ключ, с който могат да отключат много врати и трябва да го използват по предназначение. Зам.-ректорът призова дипломантите да продължат своето обучение в родната Алма Матер и в магистърска степен: „Инвестицията в образованието е най-доброто нещо, което може да направите за себе си, а знанията и уменията, които придобивате са най-ценния актив, който някога ще притежавате”. Приветствени слова поднесоха и деканите на двата факултета – проф. д-р Маргарита Богданова (ММ) и проф. д-р Андрей Захариев (Финанси).
      В рамките на церемонията се проведе традиционният ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.
      Ритуалът по полагане на клетвата изпълни проф. Богданова, а дипломантите от Випуск ’2021 към факултет „Мениджмънт и маркетинг” и факултет „Финанси” тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”.
      В приветствието си деканът на факултет „Финанси” подчерта, че от създаването си през 1936 г. до днес Свищовското висше училище е ковачница на кадри, част от които са заемали високи ръководни постове на държавно ниво. Като поредно доказателство за това, проф. Захариев връчи дипломата на Орлин Япраков, зам.-министър на икономиката в последното служебно правителство, защитил в Стопанската академия образователна и научна степен „доктор”.
     Облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители и приятели, дипломи за ОКС „бакалавър” получиха завършилите следните специалности: Управление на проекти; Публична администрация; Бизнес информатика; Маркетинг; Международни икономически отношения; Стопанско управление; Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика. Приветствия към тях поднесоха ръководители и представители на съответните катедри, които връчиха дипломите на своите абсолвенти.
С пълно отличие – среден успех от годините на следване 6,00 и оценка от държавния изпит 6,00 се дипломираха Люсиен Богданов от спец. „Бизнес информатика”, Габриела Иванова и Изабела Илиева от спец. „Финанси”. С отличен успех (над 5.50) завършиха 34 бакалаври от двата факултета.
     Церемонията по дипломиране на придобилите ОКС „бакалавър” по специалности към факултетите „Мениджмънт и маркетинг” и „Финанси” от Випуск ’2021 завърши с традиционното ритуално хвърляне на баретите и тържествена обща снимка пред сградата на ректората на Свищовското висше училище.
 

Отличници на факултет „Мениджмънт и маркетинг”:

специалност „Бизнес информатика”:

Люсиен Митков Богданов

специалност „Международни икономически отношения”:

Анита Йорданова Йорданова

Галя Христова Боянова

Симона Данчева Иванова

Цветослава Димитрова Цветанова

специалност „Публична администрация”:

Габриела Иванова Михайлова

Миглена Паскалева Божинова

Дафинка Иванова Георгиева

Марио Блажев Дончев

Полина Петрова Стефанова

специалност „Маркетинг”:

Никол Ангелова Стефанова

специалност „Стопанско управление”:

Михаела Иванова Илиева

 

Отличници на факултет „Финанси”:

специалност „Финанси”:

Габриела Иванова Иванова

Изабела Пламенова Илиева

Десислава Габриелова Ганчева

Ванина Радославова Копчева

Моника Пламенова Митова

Виктория Пламенова Маринова

Зорница Каменова Иванова

Антония Миленова Кирилова

Гита Валентинова Иванова

Магдалена Димова Шапарова

Валерия Георгиева Иванова

Ирена Николаева Декова

Йоланда Робертова Матеева

Евелина Бориславова Илиева

Исмаил Зюнеб Гафуров

Джейда Бахриева Джалилова

Нора Станимирова Дончева

Михаил Горанов Михалев

Ренета Цветанова Горанова

специалност „Застраховане и социално дело”:

Марина Димитрова Капитанова-Колева

Валентина Василева Вълчева

Мария Росенова Маматова