Делегация от СА „Д. А. Ценов“ на работна визита в Евразийския национален университет „Л. Н. Гумилев“, Казахастан


Делегация в състав доц. д-р Иван Марчевски, ректор на СА „Д. А. Ценов“, проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректор „Учебна дейност“ и проф. д-р Мариана Петрова осъществи работа визита в Евразийския национален университет „Л. Н. Гумилев“, Казахастан. По време на работната среща, проведена на 29 октомври 2018 г. в Икономическия факултет на университета, делегацията се срещна със зам.-ректора по международните връзки и иновации – доц. д-р ист.н. Баубек Сомжурек, със зам.-ректора по стратегическо развитие – проф. д-р полит. н. Серикжан Канаев, с декана на Икономическия факултет – проф. дин. Серик Мақиш, с ръководителя на катедра „Мениджмънт“ – проф. дин Бауржан Толисбаев, както и с випускника на СА „Д. А. Ценов“ – д-р по икономика Талгат Утеубаев, генерален директор на “ТОО Евразиан Индъстриал Кемикал Груп”. Целта на работното посещение бе задълбочаване на връзките и възможностите за сътрудничество между двете висши училища. В рамките срещата бе подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между Икономическия факултет на ЕНУ „Л.Н. Гумилев“ и СА „Д. А. Ценов“, който да положи основите на бъдещи съвместни инициативи и проекти на европейско и международно равнище.