Дарителска кампания за Япония стартира СА "Д. А. Ценов"