Дарителска кампания за бежанците от Украйна стартират Свищовската академия и Фондация „Димитър А. Ценов”

Целева дарителска кампания по набиране на парични средства за подпомагане на бежанците от Украйна, инициират Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Фондация „Димитър А. Ценов”. По инициатива на Ректора и след разрешение от Министъра на образованието и науката, бежанци от Украйна ще бъдат настанени в студентския град на Свищов.

Академичното ръководство и Управителният съвет на Фондацията, председателстван от ректора – проф. д-р Марияна Божинова, отправят апел за съпричастност към хората, търсещи подслон и спасение от военния конфликт в Украйна.

Набраните средства по целевата дарителска кампания ще бъдат използвани само и единствено за подпомагане на бежанците от Украйна. Поради тази причина в основанието за дарение трябва да бъде посочено „За бежанците от Украйна”.

Банковата сметка, по която се набират средствата по дарителската кампания е:
Фондация „Димитър А. Ценов”
IBAN: BG21 CECB 9790 10I9 4549 00
BIC - CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД
Основание: За бежанците от Украйна
Нека бъдем съпричастни и полезни на хората от Украйна, намерили убежище в Свищов!