Coca-Cola Europacific Partners предлага стаж за София и Варна

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) е основен бързооборотен бизнес с потребителски стоки и най-големият независим бутилировач на Coca-Cola в света. Със специален екип от 33 200 души, обслужващ клиенти в 29 държави, компанията произвежда, продава и разпространява най-обичаните марки напитки в света на повече от 600 милиона души, включително Coca-Cola®, Fanta®, Powerade®, Glaceau Vitaminwater®, Monster ® и Capri-Sun®.
Компанията търси група стажанти за 2024 г., които да се присъединят към екипите, разположени в София и Варна, България. Те са разделени в следните направления:

 • Финансови операции и проекти:
 • Счетоводство, данъци, каса и вътрешен одит:
 • Анализ на данни и отчитане
 • Други:
 • Учене и развитие на хората и културата - планиране, планиране, организиране на логистика за обучения и докладване на интервенции в обучението. Участие в ad-hoc проекти и внедряване на подобрения на процесите за оптимизиране на обучението на служителите.
 • Човешки ресурси и дигитална култура - водещи технологични подобрения/промени в 15-те различни платформи/системи, използвани в процеса на набиране на персонал, за да се постигне ефективност на процеса и да се подобри опитът на кандидатите и мениджърите по наемане.

Относно програмата:

 • Продължителността е 9-месеца, ще бъде проведена през 2024 г. (очаква се между февруари и ноември) и ще се адаптира към начина на работа на компанията в този момент;
 • Позволява гъвкавост на стажантите, тъй като те ще могат да избират между схема на пълен и непълен работен ден;
 • Стажантите ще бъдат назначени към едно от гореспоменатите направления и ще имат възможност да се обучат в съответната област на базата на 2 или 3 ротации между екипите, работещи за дадената сервизна линия;
 • Осигурява се лично наставничество и подкрепа за цялата продължителност на програмата, както и множество възможности за работа в мрежа.

Изисквания за кандидатите:

 • Понастоящем са бакалаври втора, трета или четвърта година. Фокусът върху бизнес изследвания, финанси или информационни системи се счита за предимство.
 • Владее английски език. Владеенето на един от следните езици се счита за предимство - френски, холандски, шведски, норвежки, немски и испански;
 • Аналитично мислене;
 • Познаването на Microsoft Excel се счита за предимство;
 • Отлични умения за комуникация и работа в екип.

За по-подробна информация и кандидатстване проследете линка: https://www.ccep.jobs/en/job/sofia/internship-program-2024-sofia-varna/1299/7307751808