Четвърти випуск на „Булстрад Академия” се дипломира в свищовското висше училище


Съвместният проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп – „Булстрад Академия”, който стартира през 2017 г., осигури за пореден път възможност на служители от застрахователния бранш в страната да повишат квалификацията си.  Обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) в Свищов премина четвъртият випуск на Булстрад Академия, в който бяха обучени 19 служители от структурите на Булстрад от градовете  София, Пловдив, Плевен, Петрич, Бургас, Сливен, Велико Търново, Хасково, Русе, Стара Загора, Варна.Квалификационното обучение бе организирано от Центъра за професион