Четвърт век от дипломирането си отбеляза Випуск’ 1994 г. на специалност „Финанси”


Възпитаниците на Випуск’1994 г. от специалност „Финанси” се събраха, за да отпразнуват заедно в родната Алма матер четвърт век от своето дипломиране и да си спомнят за всички хубави моменти от студентските си години в Свищов. Официалната част на срещата, която се проведе в аулата на Стопанска академия, откри проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедра „Финанси и кредит”. В приветствието си към присъстващите, той подчерта важността на подобни събития и  необходимостта от разширяване и активизиране на контактите с възпитаниците на специалността – финансисти, директори, предприемачи, управленци, банкери, кметове и министри. Проф. Захариев изтъкна, че катедра „Финанси и кредит” продължава да се развива, съчетавайки най-новите, авангардни и необходими за практиката достижения в науката с утвърдените през десетилетията високи стандарти при обучението и научната дейност.От името на академичното ръководство и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, приветствие към участниците в другарската среща поднесе Димка Генчева – организатор към кариерния център. Тя представи Алумни асоциацията при СА „Д. А. Ценов” и поясни как възпитаниците на свищовското висше училище могат да членуват в нея. По традиция, за всеки участник в срещата бяха осигурени значка на Стопанска академия и рекламно-информационни материали. Подаръци за своите възпитаници осигури и катедрата – домакин на събитието. 
Споделяйки своите спомени, участниците в срещата се върнаха в годините, когато са започнали обучението си през есента на 1989 г. и коментираха как то е преминало под знака на промените във всички сфери на обществения, политическия и икономическия живот в страната. По думите им, въпреки това, те са успели да получат изключително високо ниво на подготовка, което им е дало възможност да се реализират много успешно както във финансовия сектор, така и в други сектори на националната икономика. Сред възпитаниците на Випуск’ 1994 са дългогодишните преподаватели в Стопанска академия – доц. д-р Стоян Проданов (изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс”) и доц. д-р Стефан Симеонов от свищовската финансова катедра, доц. д-р Красимира Славева от катедра „Математика и статистика”, доц. д-р Венцислав Василев от катедра „Застраховане и социално дело”. Част от Випуск’ 1994 е и настоящият ръководител на финансовата катедра – проф. Захариев, завършил като втора специалност „Финанси”. 


 

Участниците в срещата учредиха алумни клуб – „ФИНАНСИ – Свищов – випуск 1994” с председател доц. д-р Красимира Славева, а след това посетиха Академични музей. Тържествената част завърши с обща снимка пред сградата на Ректората, където участниците в срещата, облечени с академични тоги, изпълниха ритуалното хвърляне на барети – ритуал, който не е съществувал преди 25 години, но подсили спомена от деня на дипломирането на Випуск’ 1994.