БНБ обяви ежегодния си Конкурс за стипендианти за 2024 година

Българската народна банка обявява ежегодния си Конкурс за стипендианти за 2024 година, като се отпускат:
*две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
*една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Стипендиите се отпускат за период от девет месеца. Документите на кандидатите се подават в срок до 29 декември 2023 г. включително.
Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ ТУК.