Благодарствено писмо до министър-председателя на Р България