Безплатна обучителна програма „Карол семестър“ ще се проведе през юли

Емблематичната програма „Карол Семестър“ се завръща, за да предостави на българските студенти възможност за безплатно обучение по финансов анализ и да ги запознае със света на капиталовите пазари и управлението на активи. Надградете своите финансови умения с помощта на експерти, притежаващи опит в световни лидерски компании като Goldman Sachs, Barclays Capital и Boston Consulting Group!

Модули на програмата
•          Оценка на компания
•          Дялово финансиране
•          Капиталови пазари
•          Меки умения и кариерно развитие
Модулите включват множество упражнения, посещения на бизнеси, оценка на реална компания и лекции от уважавани професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.
Теми, които обхваща програмата
•          Инвестиционен и финансов анализ
•          Оценка на инвестиции
•          Управление на активи
•          Дялово инвестиране (Venture Capital, Growth Equity)
•          Инвестиционно банкиране
•          FOREX, CFD, опции, фючърси, суапове
•          Макроикономика

Програмата „Карол Семестър“ ще се проведе от 15-ти юли до 9-ти август 2024 в сградата на Финансова Група „Карол“, ул. Златовръх 1, София.
Повече информация за програмата и изискванията за кандидатстване можете да откриете тук:
https://karoll.bg/novini/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1136&cHash=52771146424f72553d4fa4318c8afa3c