Бъдещето на митниците бе представено пред учениците от Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“

На 03 юли 2024 г. във Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“ бе проведена учебна практика пред ученици от 10-ти клас в специалности „Митническа и данъчна администрация“ и „Информационни технологии“. Гост лектор на мероприятието бе докторант Боряна Пейчева от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. Тема на нейната презентация бе „Митницата на бъдещето“, като учениците бяха запознати със същността и основните характеристики на митницата, нейната роля и значение, както и предизвикателствата, пред които тя е изправена понастоящем.

В рамките на проведената дискусия учениците без никакви затруднения очертаха основните задачи и предназначение на митницата, което е отличен атестат за техните познания на този етап от професионалното им обучение. Те проявиха любопитство към средствата и способите, които използват митническите служители за предотвратяване на нелегалния внос на наркотични вещества и фалшиви стоки, както и ролята им при е-търговията с трети страни. Интерес представляваше и въпроса как в бъдеще европейската митница предвижда да се справя с непредвидени кризи и какви дигитални средства ще използва, за да се модернизира, така че да бъде равнопоставен партньор на бизнеса.
Благодарим на преподавателите от Варненската търговска гимназия за поканата и за създадената организация. Вярваме, че подобни инициативи допринасят не само за обогатяване знанията на младите хора у нас, но и за тяхната бъдеща професионална ориентация.