Ас. д-р Александрина Александрова: Преподавателската работа беше една от мечтите ми

Рубриката „Нашите преподаватели” на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” има за цел да представи асистентите, доцентите и професорите, работещи в Свищовското висше училище. В рубриката се поместват интервюта, показващи работата на академичните преподаватели, техните научни интереси, житейски принципи и хобита. По този начин Стопанската академия запознава широката общественост с хората, които ѝ придават облик на научна и образователна институция.

Днес наш гост е Александрина Александрова, която е асистент доктор в катедра „Обща теория на икономиката” и изследовател R2 към Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”.

1. Здравейте, Александрина и благодарим за приетата покана за интервю! За начало нека направим една кратка Ваша визитка. Кое е родното Ви място, къде сте завършила средно и висше образование и в коя катедра на Свищовската академия работите?

Здравейте, благодаря за поканата! Родена съм в гр. София, до 9-ти клас учих във Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”, а от 10-ти до 12-ти клас в ПГИУ „Елиас Канети” в гр. Русе. Завърших висшето си образование в Стопанска академия „Д. А. Ценов” с първа специалност „Финанси” и втора – „Счетоводство и контрол”. Паралелно изучавах и две магистратури – „Финансов мениджмънт” и „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”. В момента отново съм студент във втори курс по специалност „Право” в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

2. По кои дисциплини преподавате и с какво те помагат на студентите да станат по-добри икономисти?

Трудно е да изброя по кои дисциплини преподавам, тъй като от 2014 г. водя часове в катедра „Финанси и кредит” и съм преподавала по над 15 различни дисциплини на български и английски език. В последните две години водя основно на четвъртокурсници от специалност „Финанси” „Капиталови пазари”, „Фондови борси” и „Финансова политика на Европейския съюз”, на която съм и съавтор. От 2021 г. съм гост-лектор в Baltic International Academy, Riga, където водя две самостоятелно разработени дисциплини, а от месец февруари 2022 г. съм асистент в катедра „Обща теория на икономиката” при СА „Д. А. Ценов”, където водя фундаменталните „Микроикономика” и „Макроикономика”. Смятам, че натрупването на познания именно по тези дисциплини е изключително важно за студентите, защото то е определящо за това дали изобщо ще станат икономисти. Доброто познаване на икономическия фундамент изгражда базови познания по значителна част икономически дисциплини, а и натрупва необходимия речник за да си говорим на „икономически” език.

3. Кога или как избрахте да започнете професионалния си път като преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”?

Винаги съм казвала, че преподавателската работа е призвание. Не мога да се сетя кога или как съм избрала, защото няма конкретен момент или ситуация. По-скоро преподавателската работа беше една от мечтите ми, за които доста поработих за да сбъдна. Мога да отговоря на въпроса защо съм решила да стана преподавател в Академията. Като студент участвах активно в различни събития – кръгли маси, конференции и др. На едно такова събитие трябваше да презентирам разработката си пред жури от мои преподаватели в пълна с колеги аудитория. Спомням си много ясно вълнението, което изпитах и как си помислих, че с удоволствие бих заставала от тази страна на банката още много пъти. Почти 10 години по-късно смело мога да твърдя, че усещането е абсолютно същото.

4. Какво за Вас е Свищовската академия, кое я отличава от другите висши училища в България и я прави предпочитана сред младите хора?

Свищовската академия на първо място е средище на знание. Университетът разполага с изключително качествени преподаватели по различни дисциплини. Академията е новатор в много отношения, системата за дистанционно обучение на Академията е сред най-добрите в страната, в Академията се изпълняват десетки изследователски проекти и още много други. Но за мен това, което отличава Академията от останалите университети е личният контакт и ангажираност на преподавателите със студентите. Скоро коментирах с мои студенти точно този въпрос и всеки от тях беше убеден, че това е едно от нещата, които най-силно отличават Стопанската академия от останалите висши училища в страната.

5. Кои са най-големите предизвикателства пред един университетски преподавател по икономика днес?

Въпросът е кой как категоризира дадено нещо като предизвикателство. Много често мои колеги казват, че е предизвикателство да се пребориш за вниманието на аудиторията с всички устройства, социални мрежи и др. Аз не смятам, че това е предизвикателство. По-скоро това е новата реалност, към която ние трябва да се адаптираме. С новите условия и потребности на нашите студенти. Живеем в информационна ера, в която университетският преподавател не трябва просто да е доставчик на знание по конвенционалния метод на обучение. В наши дни развитието на меките умения на студентите е точно толкова важно, колкото дали са усвоили материала по съответната дисциплина.

6. На какво се стремите да научите Вашите студенти и какви качества желаете да възпитате в тях?

Тук отговорът ми е много кратък, точно две думи – критично мислене. Както вече казах, живеем в информационна ера, в която студентите имат достъп до всякаква информация, касаеща обучението им, на един клик разстояние през всякакво устройство. Изключително важно за тях е не просто да намират, четат и възпроизвеждат информация, а да си задават правилните въпроси и да могат да си служат с нея. На това искам да ги науча. Относно качествата, не мога да назова конкретни качества, но искам да ги науча, че е изключително важно да са добри професионалисти. Професионализмът е едно от малкото неоспорими човешки качества – ако са добри професионалисти и отговорни хора, успехът за тях ще е неизбежен.

7. Какви са областите на Вашите научни интереси и защо точно в тях избрахте да работите?

Работя основно в областта на публичните финанси. От студент имах афинитет към дисциплините в направление „Публични финанси” като към момента най-много публикации имам в областта на фискалното регулиране, фискалната децентрализация, данъчното облагане в ЕС и др. В последните две години има още една тема, която изключително много ме вълнува и това е финансовата грамотност. Подобряването на финансовата грамотност на населението се превръща във все по-актуален проблем, който смятам да продължа да изследвам за напред.

8. Кои са най-интересните и хубави спомени от студентските Ви години?

Имам много прекрасни спомени от студентските си години. Може би най-хубавите са свързани с времето, прекарвано с колеги и приятели. Излизахме заедно, забавлявахме се заедно, пътувахме заедно и никога, нито за секунда не ни е било скучно. Не мога да назова конкретен спомен, защото забавните случки са твърде много. В общи линии, както при повечето студенти, забавните случки започваха с „Излизаме за малко” и приключваха с фундаменталния въпрос: „Какво ще правя без пари до края на седмицата?”. Сега си давам сметка колко комбинативна са ме направили тези ситуации.

9. Можете ли да отличите Ваши преподаватели, учебни дисциплини или колеги, които най-много са Ви повлияли или мотивирали?

Не мисля, че мога да отлича конкретни хора. Всеки от преподавателите, с които съм се срещала в годините, ме е научил на нещо. Дори и неприятните в студентските ми години ситуации, в които съм се борила за по-висока оценка или не съм била съгласна с преподавателите ми са ме научили, че трябва да съм по-търпелива. Аз вярвам, че студентите са в университета за да вземат това, което желаят. И в този дух, винаги, когато съм се срещала с някого, който мисля, че може да ме научи на нещо – аз съм си вземала. От всеки преподавател и всеки колега.

10. С какво обичате да се занимавате в свободното си време? Имате ли хоби?

В свободното си време обичам да пътувам. Това е една от най-големите ми страсти. Чувството да си на непознато място, възможността да срещаш нови хора и да опознаваш различни култури – това са безценните активи, които пътуването ми носи. Била съм в повече от 20 държави на три континента и с удоволствие правя планове за следващи дестинации. Когато не пътувам, обичам да прекарвам време с приятелите и семейството си. Имам и куче, което без значение имам или не свободно време, трябва да разхождам, така че, ако се брои за хоби – разходки по 30 минути два пъти дневно.

11. Какво послание бихте отправила към студентите на Свищовската академия и към Вашите колеги?

Да не спират да търсят нови възможности, нови знания и нови хоризонти. Аз вярвам във вечния стремеж на човека към познание и усъвършенстване и затова смятам, че никога не трябва да преставаме да търсим.