Апостол Георгиев: Студентските години са времето, в което младите хора могат да израснат неимоверно много като специалисти

Рубриката Успешните възпитаници” на Стопанска академия Димитър А. Ценов” представя възпитаници на Свищовското висше училище, които заемат ръководни длъжности в корпоративния сектор, намират се на престижни позиции в обществото или са водещи експерти в своята област. Разисквани теми в рубриката са кариерната реализация и ролята на Стопанската академия за формирането на професионалните компетенции на младите хора. Чрез публикуваните интервюта се представят и посланията на успешните възпитаници на СА Д. А. Ценов” към академичната общност, техните съвети, препоръки и напътствия към настоящи и бъдещи студенти.

Днес наш гост е г-н Апостол Георгиев – мениджър продажби в строително-инвестиционна компания „Меркурий-99” ООД. Фирмата е една от водещите на пазара на недвижими имоти в гр. София и Южното Черноморие. Компанията притежава също редица големи търговски обекти и апарт-хотели в Слънчев бряг, Свети Влас и Поморие.

Здравейте, г-н Георгиев! Благодарим Ви, че приехте нашата покана за интервю. Представете се накратко. Кое е Вашето родно място и къде живеете в момента?
Роден съм в гр. Свищов. Средното си образование завърших също в Свищов. След това моят житейски път продължи в гр. Несебър, където работих дълги години. Понастоящем живея и работя в гр. София.  

С какво се занимавате сега и на какъв етап се намира Вашата професионална кариера?
В момента съм мениджър продажби в строително-инвестиционна компания „Меркурий-99” ООД. Компанията е една от водещите на пазара на недвижими имоти по Южното Черноморие и в гр. София. Освен това фирмата притежава редица големи търговски обекти и апарт-хотели по нашето Южно Черноморие.

Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата Ви?
Предизвикателствата, с който се срещам са много и имат комплексен характер. Те започват още на етапа, в който се планира постояването на нова сграда или жилищен комплекс. Тук трудностите са свързани с това да се предвидят нуждите на потенциалните ни клиенти, като по този начин да им помогнем да реализират идеите си за свой дом. Немалко трудности има и в процеса на построяването на сградите и уреждането на всички законови и нормативни процедури. Предизвикателства има и в процеса на продажбите. Понякога трябва да се прояви голяма доза гъвкавост и креативност, за да може да бъде реализирана или структурирана някоя сделка по начин, който да удовлетвори клиента, но и да се защитят интересите на фирмата. Пазарните успехи, които реализираме през последните години, дават поводи за оптимизъм, че успяваме да се справим с всички посочени моменти по максимално добър начин.   

Кои качества считате за важни, за да сте успешен в своята работа? Как ги възпитавате в себе си?
За мен изключително важни качества са коректност, честност, почтеност, упоритост и комбинативност. Някои от тях съм изградил по време на моето образование и житейски път. Много от тези качества обаче съм възпитал в себе си благодарение на примера и уроците в бизнеса, научени от собствениците на фирмата, в която работя. Това са г-н Панайот Апостолов и г-жа Динка Апостолова, както и техния син – г-н Николай Апостолов, управляващ операциите на компанията в гр. София. През годините от тях усвоих как да бъда упорит, как да решавам заплетени бизнес казуси и да бъда коректен с клиентите, за което съм им изключително благодарен.

Какво обичате да правите в свободното си време? Имате ли хоби?
Конкретно и специализирано хоби нямам. Обичам да се забавлявам и да прекарвам свободното си време с приятели. Харесва ми да разучвам различни аспекти от заобикалящата бизнес среда.  Практикувам фитнес. През последните години станах почитател на планинския туризъм. Доставят ми удоволствие и пътуванията до екзотични дестинации по света.

Кога и в коя специалност завършихте висшето си образование в Стопанска академия?
В ОКС „бакалавър” завърших специалност „Финанси” през 2016 г. След това през 2018 г. придобих ОКС „магистър” в магистърска програма „Финансов мениджмънт”.

Защо избрахте Свищовската академия за свое висше училище? Какво я отличава от другите университети у нас?
Основната причина за моя избор е престижът, който има Академията. Аз съм родом от гр. Свищов и израснах в квартал, в който живееха много от преподавателите в нея. Поради това винаги съм имал огромен респект към тях и към институцията, в която те работят. Ето защо изборът ми бе напълно логичен. Нещо повече, горд съм, че завърших висше образование именно във висше училище, което се отличава с качественото си образование и професионализма на своите преподаватели. Друга отличителна черта на Свищовската академия е, че атмосферата в нея и обстановката в град Свищов възпитават екипен дух сред студентите.  

Кои са най-хубавите и ярки спомени от студентските Ви години?
Няма да крия, че най-хубавите спомени от студентските години са свързани с времето, което съм прекарал с моите състуденти, забавленията с тях и времето на трескава подготовка за изпитните сесии. Също така много ценни за мен са множеството ценни приятелства, които успях да създам по време на моите студентски години.

Кои от изучаваните учебни дисциплини можете да посочите като най-полезни за Вас и кои преподаватели са Ви повлияли най-много?
Всички изучавани от мен дисциплини са дали своя принос за формирането ми като икономист. С най-голяма заслуга поради очевидната връзка с дейността на фирмата, в която работя, обаче мога да отлича предмети като „Инвестиции”, „Техника на данъчното облагане” и „Финанси на фирмата”. С тези дисциплини са свързани и имената на преподавателите, които са ми повлияли. Това са съответно проф. Стоян Проданов, доц. Валентин Милинов и доц. Александър Ганчев. Ще посоча също и проф. Иван Върбанов, който ми преподаваше по дисциплината „Философия”.

С какво образованието в Свищовската академия Ви помага във Вашия професионален път?
Определено ми помага много най-вече с възпитаното в мен мислене, ориентирано към решаване на различни казуси. Полезни са ми и получените фундаментални знания за икономиката и финансите. Помага ми и умението да говоря пред хора, което усъвършенствах много по времето на обучението ми в Академията.  

Кое отличава хората, завършили в Стопанската академия, и какво ги прави конкурентни на пазара на труда?
Начинът на провеждане на учебния процес в Академията е такъв, че той се доближава до реалния икономически живот. В обучението често се сблъскват учебното с реалното. Това изключително много помага завършилите студенти да бъдат конкурентни на пазара на труда и да навлизат бързо в спецификите на всяка професия, с която се захванат. В Академията също се възпитава култура за изказване на лично мнение и защита на различни тези или собствени идеи, което е важно, особено когато човек се занимава с продажби.

Какво послание можете да отправите към настоящите и бъдещите студенти на Стопанската академия или към нейните преподаватели?
Посланието ми към студентите ще е нещо, което съм научил от собствениците на компанията, в която работя. То е, че няма как хората да постигнат много без целите им да са високи, но също толкова важно е да се набляга и на старателната подготовка. Затова всички трябва да си поставят високи цели, но също така да се готвят усърдно и да работят упорито за тяхното достигане. Възпитаниците на Академията не трябва да пренебрегват образованието си за сметка на странични неща. Именно студентските години са времето, в което младите хора могат да израснат неимоверно много и като специалисти, и в чисто човешки план. Затова тези години трябва да бъдат оползотворени от тях по максимално добър начин. На моите преподаватели ще пожелая само да продължат да работят и разпространяват знания със същия плам, на който бях свидетел докато бях студент.