Анкетно проучване по Проект GUESSS

Скъпи студенти,

Вашият бъдещ професионален път и професионални дейности са от голямо значение. По тази причина глобалният изследователски проект GUESSS проучва намеренията на студентите за избор на кариера и свързаните с това дейности в повече от 60 държави и повече от 3000 университета.
България се включва за втори пореден път в проучването с амбицията да обхване всички български университети, професионални направления и нива на обучение.
Участието Ви в нашето онлайн проучване е изключително ценно. Всички попълнени въпросници ще бъдат включени в нашата томбола, от която можете да спечелите подаръци.
Попълването на онлайн анкетата ще Ви отнеме около 15-20 минути. Линкът е достъпен тук: https://tinyurl.com/g23-bulgaria