Алумни среща на възпитаниците от випуск 1971 г. на Стопанска академия Д. А. Ценов“

На 18 май 2024 г. в СА „Д. А. Ценов“ се проведе традиционната и вече станала ежегодна алумни среща на възпитаниците на Свищовското висше училище от випуск 1971 г.
В аулата на Академията събитието беше открито от г-жа Невяна Атанасова – инициатор и организатор на срещата. В обръщението си към своите колеги тя изтъкна важното място на Стопанска академия в живота и професионалната реализация на всеки от випускниците.
Г-жа Атанасова подчерта ключовото значение и роля на знанията и личностните контакти придобити и изградени през студентските години за успешния и ползотворен професионален път на всеки от нейните колеги и за самата нея.

От името на академичното ръководство випускниците бяха поздравени от проф. д-р Атанас Атанасов – зам. ректор НИДРК на Стопанска академия.

В приветствието си проф. Атанасов изрази голямото уважение и респект на настоящия академичен състав от професионалните постижения и успешната реализация на предшествениците и ги увери в желанието на ръководството да подкрепя и съдейства и в бъдеще осъществяването на подобни инициативи.

От своя страна присъстващите бивши възпитаници на Академията подчертаха изцяло положителното си отношение към Свищовското висше училище, както и че винаги безрезервно са отстоявали и защитавали авторитета и доброто име  на Академията, в която са преминали едни от най-хубавите години от техния живот.