Алумни среща на специалност "ЗСД" (випуск 1981 г.)

Възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ от специалност „Застраховане и социално дело“ Випуск 1981 г., ще проведат алумни среща и ще учредят алумни клуб на 12.10.2019 г. от 16:00 ч.