Алумни среща на специалност „Счетоводство и контрол“, 18 група, випуск 1995-2000 г.

Възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ от специалност „Счетоводство и контрол“, 18 група, випуск 1995-2000 г., ще проведат алумни среща и ще учредят алумни клуб на 29.02.2020 г. от 16:00 ч. в Ректората.