Алумни клуб АИ.Свищов проведе другарска среща в родната Алма Матер

Другарска среща на алумни клуб АИ.Свищов отново събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приятели от студентските скамейки. Тази година, през месец май, Свищовското висше училище посрещна своите възпитаници, завършили ОКС „бакалавър” в спец. „Аграрна икономика” и ОКС „магистър”, МП „Агробизнес”. На всяка крачка в родната Алма Матер, участниците в срещата отново преживяваха вълнуващи и приятни моменти. Много емоционално те приеха официалното им посрещане в аулата, облечени с академичните тоги и барети.

Част от дипломиралите се в ОКС „бакалавър” членове на алумни клуб АИ.Свищов продължиха веднага образованието си и в следващата ОКС – „магистър”. Друга част взеха това решение на проведената другарска среща. В клуба членуват и абсолвенти, които получиха дипломите си на тържествена церемония, състояла се ден след другарската им среща. В аулата на родната Алма Матер дипломантите бяха приветствани от представители на академичното ръководство и от своите любими преподаватели.

Официалната част от другарската среща на алумни клуб АИ.Свищов завърши с фотосесия пред сградата на ректората, паметника на Дарителя и надписа „Аз обичам Стопанска академия „Д. А. Ценов”.