Алумни клуб „АИ. Свищов” участва в среща за стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България

Представители на Алумни клуб „АИ. Свищов”, участваха в информационна кампания за стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. Председателят на алумни клуба – доц. д-р Виолета Блажева, координаторът на клуба – гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева, ст. преп. д-р Венцислав Везиров и алумни възпитаници участваха в срещата по покана на представителите от Мобилен общински офис – Свищов към Национална служба за съвети в земеделието. На срещата присъстваха и земеделски производители от община Свищов, част от които са членове на Алумни клуб „АИ. Свищов”.
В рамките на проведената среща, експертите представиха информация за възможностите, разписани в стратегическия план. Зададени бяха въпроси от присъстващите, относно получаване на информация за схемите и мерките за финансиране на земеделските стопани. Отговорите бяха подкрепени от Деян Дончев, експерт-координатор в Териториален областен офис – Велико Търново към Национална служба за съвети в земеделието. Участниците споделиха, че срещата е била особено ползотворна за всеки от тях.


Академичните преподаватели, присъстващи на срещата, споделиха информация за настоящата Кандидатстудентска кампания ’2023 и с удоволствие регистрираха явен интерес от потенциални кандидат-студенти в ОКС „бакалавър”.
По инициатива на Алумни клуб „АИ. Свищов”, бе организирана и среща със земеделски производители от област Велико Търново. Мероприятието се проведе в реална работна среда – пл. „Велишана”. Срещата протече в свободен разговор между земеделските производители. Те се обединиха около становището за обвързване на евросубсидиите с единица произведена земеделска продукция. Според тях позитивите ще се търсят в два аспекта: положителен ефект за експортно ориентираните сектори, от една страна и за намаляване на крайните цени за потребителите, от друга страна.
Участието в проведените срещи е заложено в научния календар на катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов” за учебната 2022-2023 г.